0 - 4 Måneder

Vi ønsker at støtte dig i at skabe et stærkt fundament for dit barn!

Forældrefundamentet giver dig viden om børns udvikling, trivsel og læring. 

Du bliver godt klædt på til at få øje på, hvad dit barn allerede har udviklet. Du får inspiration til, hvordan du hjælper dit barn med fortsat at lære og udvikle sig, i den hverdag du har sammen med dit barn.

Forældrefundamentet giver dig tryghed og hundredvis af glæder, fordi du bliver bekræftet i, at dit barn udvikler sig fra uge til uge og fordi du får inspiration til lege, aktiviteter og legetøj, som du og dit barn kan være sammen om.

Når sundhedsplejersken kommer på besøg, observerer hun hvordan dit barn udvikler sig på nogle særligt vigtige områder bl.a. dit barns psykiske sundhed og trivsel.

Den viden du får fra Forældrefundamentet om dit barns udvikling, er det vigtigt, at du deler med din sundhedsplejerske. Også hvis der er noget, dit barn ser ud til at kæmpe med at udvikle og lære.

Vores vision er en fremtid, hvor alle børn får en tryg og lærerig start på livet

Vi ønsker at tage del i en udvikling om at sikre, at alle børn får de bedste forudsætninger for at leve et liv med tryghed, glæde og muligheder. Vi har en vision om at alle børn – straks fra fødslen – får de bedste muligheder for at udvikle sig til trygge og harmoniske mennesker.

Tryg tilknytning i barndommen er fundamentet for et psykisk sundt voksenliv

Tryg tilknytning opstår, når du giver dit barn stabil omsorg – at dit barn oplever det kan regne med at du passer på det og er der, når det har brug for dig. Dit barn har brug for, at du kan rumme dets gråd, frustration, angst, nysgerrighed og glæde, og at du opfylder dets behov for mad, søvn og tryghed.

En god tilknytning fungerer som en ”skabelon” for dit barns fremtidige sociale relationer, og hjælper dit barn til at udvikle psykisk robusthed, og evnen til at håndtere stressede situationer og negative følelser senere i livet. Det har betydning for dit barns sociale kompetencer, evnen til at sætte sig i andres sted og til at tilegne sig læring og indgå i sunde relationer.

En mere harmonisk hverdag med forudsigelighed og mindre skældud

Forældrefundamentets anerkendende, ressourceorienterede børnesyn giver dig viden om, hvordan du skifter skældud ud med anerkendelse og guidning

I Forældrefundamentet ses børns udvikling ud fra et ”ressource syn”, hvor der fokuseres på det, barnet allerede kan og barnets potentialer. Det betyder, at der altid er fokus på hvad barnet har lært, hvad det mestrer, og på hvad det næste er, det skal lære i dets udvikling.

I ”ressourcesynet” anvendes ros og anerkendelse i forhold til det, barnet allerede kan, og til at give barnet styrke og motivation til at lære noget nyt. Det betyder, at det, barnet allerede kan, anvendes til at styrke de områder, som barnet endnu ikke mestrer. Det giver barnet en oplevelse af at være værdifuld og en følelse af, at have kompetencer det kan anvende til at lære nyt med.

I hverdagen betyder den anerkendende tilgang, til det dit barn gør, at det, der kunne blive til en konflikt, bliver noget fælles positivt og udviklende. F. eks. at du benytter dit barns interesse for indholdet i en køkkenskuffe til at anerkende barnets initiativ: ”Skal vi se hvad der er i skuffen” og til at sætte ord på: hvad tingene hedder, hvad de bruges til, hvilken farve de har osv. Dit barns motivation for at undersøge og lære styrkes, når du viser interesse og begejstring for det, I er sammen om.

Vælger du i stedet at skælde ud: ”Av-av – fingrene væk fra skuffen”, vil dit barn opleve, at det er forkert, og sandsynligvis protestere mod afvisningen med højlydt gråd. Barnet, der ofte får skældud, bliver frataget muligheden for at lære og udvikle sig. Det kan på længere sigt give barnet en oplevelse af uduelighed og at være anderledes end andre.

Når dit barn begynder i vuggestue eller dagpleje

Du er den gennemgående voksne i dit barns tid i dagtilbud, og den der kender dit barn bedst.

Når dit barn begynder i dagpleje eller vuggestue, er din viden om dit barns udvikling det der gør, at dit barn få en god start.

Når du fortæller dagplejeren eller pædagogen i vuggestuen, om det dit barn er glad for og god til, og også om det du ser dit barn kæmpe med, kan dagplejeren eller pædagogen tilrette læringsmiljøet, så de tager hensyn til dit barns udvikling.

14-dages gratis prøveperiode!

Medlemskab

Månedligt
49,95 kr. Månedligt
  • 14 dages prøveperiode!
  • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
  •  

Medlemskab

Kvartalsvis
119,95 kr. Kvartalsvis
  • 14 dages prøveperiode!
  • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
  • Spar 20 %

Medlemskab

Årligt
399,95 kr. Årligt
  • 14 dages prøveperiode!
  • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
  • Spar 33 %
Bedst værdi

Gør en forskel for dit barn