0 - 4 Måneder

Social Udvikling

Det er afgørende for alle børn, at de har mulighed for at have venner og kammerater, og være en del af et fællesskab. Selv om det er vigtigt at barnet frem mod voksenalderen, udvikler mange forskellige færdigheder og kompetencer, som gør det i stand til at kunne klare sig i ungdom- og voksenlivet, er der ingen tvivl om, at det er venner, kammerater og fællesskabet med disse, som i højest grad bidrager til, at barnet livet igennem oplever glæde og trivsel.

Du har som forældre en afgørende rolle for, at dit barn fra fødslen udvikler fundamentet til at udvikle sociale kompetencer. Det er nemlig gennem den tidlige kontakt med dig, at dit barn udvikler basale sociale færdigheder.

Med et medlemskab i Forældre Fundamentet vil du modtage vores Omfangsrige samling af viden Ugentlige nyhedsbreve Forslag til aktiviteter Utallige informative videoer Forslag til legetøj

Hvordan kan Forældre Fundamentet hjælpe dig?

De fleste forældre er fra deres barns fødsels optaget af, om det udvikler sig som det skal. Noget af det første man er optaget af, er basale behov som amning og søvn. Herefter er man ofte optaget af, om barnet udvikler sig motorisk, som det skal, og senere for den sproglig udvikling. Barnets sociale udvikling er derfor ofte ikke det første, man som forældre er optaget af, selv om udvikling af sociale færdigheder starter allerede fra fødslen. Den sociale udvikling hænger i høj grad sammen med barnets sproglige og følelsesmæssige udvikling, og det kan derfor være svært som forældre at vide, om ens barn udvikler nødvendige grundlæggende sociale færdigheder og kompetencer.

Forældrefundamentets tema ”Social udvikling” er baseret på viden fra teori og forskning, som anvendes af fagpersoner i deres daglige arbejde med børn. Forældrefundamentet sender aldersspecifik viden til dig om dit barns sociale udvikling, så du kan støtte dit barns sociale udvikling og sikre dig, at dit barn er godt på vej, og har de bedste forudsætninger for at skabe venskaber.

Forældrefundamentet tilbyder dig viden om dit barns sociale udvikling, så det er nemt for dig at følge med i, hvad dit barn skal udvikle, hvornår og hvorfor.

Temaet social udvikling er opdelt i fire temaer:

Social adfærd

Vil du være sammen med mig?

Barnet udvikler i løbet af det første leveår social adfærd.

I temaet får du viden om, hvordan barnet fra fødsels udviser social adfærd gennem øjenkontakt og smil, til at det senere begynder at anvende fælles opmærksomhed.

Social kommunikation

Det er dét her, jeg vil!

I løbet af det første leveår udvikler barnet evnen til at kommunikere med via blik, pegen og fagter.

I temaet får du viden om, hvordan dit barn udvikler sin brug af mimik og gestik, til at kommunikerer med.

Socialisering

Aha! - det er sådan vi gør

Allerede fra fødslen begynder barnet at tilegne sig de normer, færdigheder og egenskaber der er almindelige for det samfund, det lever i.

I temaet får du viden om dit barns begyndende socialisering gennem omsorg og opdragelse.

Social tænkning

Du er dig - og jeg er mig

I løbet af det første leveår udvikler barnet evnen til at skelne mellem sig selv og andre.

I temaet får du viden om udviklingen, fra at dit barn ikke kan skelne sig selv fra andre, til at det begynder at opfatte og forstå andre mennesker, og at de har deres egne hensigter, følelser og vilje.

Hvordan udvikler børn sociale kompetencer?

Allerede fra fødslen viser barnet den første sociale adfærd, og barnet er afhængigt af sine forældre for at udvikle sociale kompetencer. Selv om barnet har et medfødt socialt instinkt, er det gennem samspillet med sine forældre, og senere gennem sammenspillet med andre voksne og børn, at barnet lærer basale sociale færdigheder.

Fundamentet for at barnet kan udvikle gode sociale kompetencer er, at det fra begyndelsen af livet har en tryg tilknytning og god relation til sine forældre. Det er altså gennem tilknytning og kærlige nærværende forældre, at barnet lærer, hvordan man er sammen med andre mennesker, og lærer hvordan man skaber og vedligeholder en følelsesmæssig relation til et andet menneske.

Sociale færdigheder ligger ikke forprogrammeret i barnet. Barnet skal med tiden lære at blive social, og finde ud af hvordan man skaber venskaber og får kammerater. Men det skal også på sigt lære spillereglerne i de forskellige grupper det færdes i, hvilket både sker igennem forældrenes opdragelse (”du må ikke slå de andre børn”) og i samspillet med andre børn (”vi gider ikke lege med dig, når du slår”).

I første omgang er forældre og familien det sted, hvor barnets socialisering sker. Det er her barnet lærer, hvordan man taler til hinanden f.eks. at man spørger og svarer på en venlig og høflig måde. Men også hvordan man behandler hinanden f.eks. at man hjælper hinanden, viser omsorg, at man overholder aftaler og respekterer hinandens grænser.

Hvad er sociale kompetencer?

Sociale kompetencer handler om udviklingen af de færdigheder og evner, som kræves for at barnet på sigt kan indgå i venskaber og begå sig i forskellige sociale sammenhænge f.eks. børnehave og skole. Det handler f.eks. om at kunne:
 • Dele
 • Samarbejde med andre børn og voksne
 • Se en sag fra andres synspunkt
 • Udvise empati
 • Udtrykke ønsker
 • Bede om hjælp
 • Være kritisk og sige fra overfor andre
 • Håndtere konflikter på en konstruktiv måde
 • Forhandle og gå på kompromis
 • Forstå og afkode andres hensigter
 • Tilpasse sig den sociale sammenhæng, man befinder sig i
Udviklingen af sociale kompetencer er en lang læringsproces, som sker fra barnets fødsel til langt op i skolealderen.

De vigtige venskaber

Et af de stærkeste behov hos alle mennesker er behovet for kontakt med andre mennesker, og behovet for at være en del af et fællesskab. Det er dét, som driver dit barn til at forsøge at fungere sammen med andre børn. Forskning har vist, at uanset alder og udvikling trives børn ikke, hvis ikke de tilhører en eller anden social gruppe. Børn som ikke oplever anerkendelse og accept fra andre børn, vil ofte se sig selv med negative øjne og udvikle lavt selvværd og selvtillid.

Når dit barn kommer i 4-6-årsalderen, bliver venskaber rigtig vigtigt for det. Årene i børnehaven er den periode, hvor dit barn skal lære færdigheder, som gør det i stand til at knytte og indgå i nære venskaber. Derfor bliver børnehaven og legen med andre børn central for udviklingen af sociale kompetencer. Det er gennem venskaber, barnet får en følelse af, at det er noget værd, fordi det mærker, at andre kan lide det og gerne vil være sammen med det.

En dansk undersøgelse, blandt mere end 3000 danske børn i alderen 4-6 år viste, at venskaber og gode legemuligheder er det vigtigste for det enkelte barn. At have en eller flere venner betyder, at man altid har en at være sammen med, en man kan lege med og en at sammenligne sig med. Det er altså essentielt for børn, at have nogle gode venner som de kan lege med. Hvis ikke de har det, går det hårdt ud over deres trivsel.

Derfor er der god grund til, at du interesser dig for dit barns sociale udvikling og følger med i, om dit barns udvikling forløber, som den skal.

14-dages gratis prøveperiode!

Medlemskab

Månedligt
49,95 kr. Månedligt
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 •  

Medlemskab

Kvartalsvis
119,95 kr. Kvartalsvis
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 • Spar 20 %

Medlemskab

Årligt
399,95 kr. Årligt
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 • Spar 33 %
Bedst værdi

14-dages gratis prøveperiode!

Medlemskab

Månedligt
49,95 kr. Månedligt
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 •  

Medlemskab

Kvartalsvis
119,95 kr. Kvartalsvis
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 • Spar 20 %

Medlemskab

Årligt
399,95 kr. Årligt
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 • Spar 33 %
Bedst værdi

Gør en forskel for dit barn