0 - 4 Måneder
Alt det du har brug for i forbindelse med dit barns udvikling
Vi har værktøjerne og alt den viden du får brug for!
Prøv det gratis i 14 dage helt uden binding
Få inspiration til aktiviteter og leg som kan styrke dit barns udvikling allerede i dag!

Forældrefundamentet – en god start

Forældrefundamentet er noget for dig, hvis du:

 • gerne vil gøre det bedste for dit barns udvikling
 • gerne vil have viden og inspiration på en nem måde
 • gerne vil have alle nuancerne med i dit barns udvikling
 • vil være den vigtigste i dit barns liv og have afgørende betydning for dit barns udvikling
 • vil have viden, som bunder i solid forskning og teori om børns udvikling

En tryg tilknytning

– er som en vaccine, der sikrer god følelsesmæssig, kognitiv, fysisk og social udvikling. Forskningen viser at en god tilknytning udgør en positiv faktor for barnets fremtidige udvikling – også på lang sigt.

|Forældrefundamentet giver adgang til omfattende viden om udviklingen af tilknytning|

Masser af viden om dit barns udvikling

Dit barn gennemgår en rivende udvikling i sine første leveår. Forældrefundamentet indeholder en komplet beskrivelse af denne udvikling, som bl.a. dækker over udviklingen af sprog, motorik og sanser, tilknytning, selvværd, selvtillid, sociale kompetencer og meget mere.

Forældrefundamentets vidensunivers giver dig en omfattende beskrivelse af børns udvikling, som er baseret på forskning og teori, som anvendes af fagpersoner som pædagoger, psykologer, ergoterapeuter, talepædagoger m.fl. i deres daglige arbejde med børn.

Beskrivelsen er baseret på børns udvikling indenfor:

Gennem vidensuniverset får du alle nuancerne med af dit barns udvikling. Du får således mulighed for at glæde dig over alle de delkompetencer, dit barn tilegner sig på vejen mod at nå de store milepæle i livet f.eks. at kunne sige sit første ord, begynde at gå, at indgå i venskaber med andre børn osv.

Forældrefundamentets vidensunivers indeholder:

Vidensuniverset giver dig adgang til en omfattende beskrivelse af børns udvikling, som er baseret på forskning og teori. Beskrivelsen omfatter børns udvikling af:

Vidensuniverset er opdelt i aldrene 0-4 måneder, 4-8 måneder, 8-12 måneder, 1-2 år.

Du får adgang til den alder, som dit barn aldersmæssigt falder ind under. I perioder får du adgang til to aldersintervaller f.eks. 0-4 mdr. og 4-8 mdr. Adgang til to perioder tilbydes, når dit barn er tæt på at et aldersintervals udløber. F.eks. hvis dit barn er 3 måneder, åbnes der op for vidensuniverset til 4-8 måneder, så du har adgang til begge vidensunivers i en periode, så du kan læse frem og tilbage om dit barns udvikling.

Vidensuniverset indeholder små videoerne med voksne og børn, som har til formål at understøtte den viden, du læser om i beskrivelsen af børns udvikling.

Videoer viser positive og anerkende samspil mellem voksen og barn, og kan anvendes som inspiration til, hvad du kan lave med dit barn.

I vidensuniverset får du forslag til lege og aktiviteter, som passer til den udvikling, hos barnet, du læser om.

Det kan f.eks. være aktiviteter og lege, som stimulerer dit barns motorik, opmærksomhed, sansning, sprog og kommunikation.

Vidensuniverset indeholder forslag til legetøj, der understøtter og stimulerer den udvikling du læser om.

Det kan f.eks. være legetøj der understøtter udviklingen af finmotorik, grovmotorik, sanser, kreativitet, forståelse for former og farver osv.

Hver uge modtager du en mail med viden om et tema, hvor indholdet er tilpasset dit barns alder. De temaer du modtager mails om, er f.eks.:

 • Sproglig udvikling
 • Sansemotorisk udvikling
 • Følelsesmæssig og kognitive udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Det gode samspil mellem forælder og barn
 • Babytegnsprog
 • Leg med din baby
 • Hvor er mit barn i sin udvikling?

I de mails du modtager om dit barns udvikling, vil der ofte være en fagperson, som fortæller om den viden, du kan læse om i mailen.
Du kan møde en:

 • Ergoterapeut som fortæller om udviklingen af sansemotorik
 • Talepædagog som fortæller om udviklingen af sprog
 • Pædagogisk-psykolog som fortæller om den følelsesmæssige udvikling, og udviklingen af sociale kompetencer
 • Lærer/retoriker som formidler forskning om barnets helt tidlig sprogudvikling
 • Audiologopæd som fortæller om babytegnsprog

Forældre har en afgørende rolle for deres barns udvikling og trivsel

“Nogle forældre ved desværre ikke, hvor vigtigt det er, at de understøtter deres barns udvikling og læring, eller at det er, hvad de som forældrene gør, og ikke hvem de er, der har betydning!”

Mails med viden målrettet dit barns alder

Vi ved, at der er meget at gøre, når man er forældre til et lille barn, – og at det kan være svært at finde tid til at fordybe sig i alt det, man gerne vil vide om sit barns trivsel og udvikling.

For at gøre det nemt for dig, udsender vi en gang om ugen en mail til dig, med indhold som er tilpasset dit barns alder, hvor du får viden om, hvilken udvikling dit barn er i gang med eller på vej i mod. Mailen indeholder en blanding af:

 • Viden (viden om udvikling som passer til dit barns alder)
 • Ekspertvideo (Fagpersoner der fortæller om udvikling, specifikt for dit barns alder)
 • Video med børn (Videoer der viser den udvikling, som nyhedsbrevet handler om)
 • Forslag til lege, aktiviteter og legetøj (som understøtter den udvikling, dit barn er i gang med)

Når du modtager en mail fra Forældrefundamentet er indholdet altid valgt i forhold til dit barns specifikke alder, og omhandler temaerne:

 • Sproglig udvikling
 • Sansemotorisk udvikling
 • Følelsesmæssig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Det gode samspil mellem forælder og barn
 • Babytegnsprog
 • Leg med din baby
 • Hvor er mit barn i sin udvikling?

Vi aldersopdeler indhold i fem intervaller: 0-4 mdr., 4-8 mdr., 8-12 mdr., 1-2 år og 2-3 år.

Forældrefundamentet vidensunivers indeholder:

 • En beskrivelse af børns udvikling baseret på teori og forskning anerkendt af fagpersoner
 • Forslag til lege og aktiviteter som understøtter dit barns alder og udvikling
 • Forslag til legetøj som understøtter dit barns alder og udvikling
 • Videoklip af hvordan børns udvikling ser ud
 • Mails med viden om børns udvikling tilpasset dit barns alder

Hvornår udvikler børn hvad?

Forældrefundamentet giver dig vigtig viden og indsigt i, hvornår børn typisk udvikler hvad: sprogligt, socialt, følelsesmæssigt, kognitivt og motorisk. Børn udvikler sig ikke i samme tempo, så uanset om dit barn udvikler sig hurtigere eller langsommere end typisk forventet, har det brug for, at du ved, hvad det næste er, dit barn er parat til at udvikle og lære. Det kan Forældrefundamentets mailudsendelser og omfattende vidensunivers hjælpe dig med.

Udviklingen af børns sprog

– i særdeleshed ordforråd og sprogforståelse – har stor betydning i læringsmæssige sammenhænge og for senere livsvilkår. Men det har også betydning for barnets evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at udtrykke sine følelser og tanker, som har stor betydning for dit barns generelle trivsel og udvikling.

|Forældrefundamentet giver adgang til viden om børns tilegnelse af sprog|

Hvor er mit barn i sin udvikling

I løbet af det første år får du fire gange adgang til at reflekterer over dit barns udvikling ved hjælp af Forældrefundamentets ”Hvor er mit barn i sin udvikling?”.

”Hvor er mit barn i sin udvikling?” er tilgængelig, når dit barn nærmer sig 2 måneder, 4 måneder, 8 måneder og 12 måneder, og består af 15-18 udsagn om dit barns udvikling af bl.a. tilknytning, kommunikation, sprog, sociale kompetencer og motorik.

Formålet med ”Hvor er mit barn i sin udvikling?” er at give dig mulighed for at forholde dig til dit barns udvikling og trivsel, og blive opmærksom på, hvis der er noget, dit barn har brug for støtte til at udvikle og lære.

Børns sociale udvikling

Et af de stærkeste behov hos alle mennesker er behovet for kontakt med andre mennesker, og behovet for at være en del af et fællesskab. Det er dét, som driver dit barn til at forsøge at fungere sammen med andre børn. Forskning har vist, at uanset alder og udvikling trives børn ikke, hvis ikke de tilhører en eller anden social gruppe. Børn som ikke oplever anerkendelse og accept fra andre børn, vil ofte se sig selv med negative øjne og udvikle lavt selvværd og selvtillid.

|Forældrefundamentet giver adgang til viden om børns udvikling af sociale kompetencer|

14-dages gratis prøveperiode!

Medlemskab

Månedligt
49,95 kr. Månedligt
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 •  

Medlemskab

Kvartalsvis
119,95 kr. Kvartalsvis
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 • Spar 20 %

Medlemskab

Årligt
399,95 kr. Årligt
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 • Spar 33 %
Bedst værdi

14-dages gratis prøveperiode!

Medlemskab

Månedligt
49,95 kr. Månedligt
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 •  

Medlemskab

Kvartalsvis
119,95 kr. Kvartalsvis
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 • Spar 20 %

Medlemskab

Årligt
399,95 kr. Årligt
 • 14 dages prøveperiode!
 • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
 • Spar 33 %
Bedst værdi

Gør en forskel for dit barn