0 - 4 Måneder

Krop & Bevægelse

Udviklingen af dit barns sanser og motorik er afgørende for dets almene udvikling. Når vi på Forældrefundamentet taler om ”Krop og bevægelse”, taler vi om udviklingen af barnets evne til at bruge sine sanser (sanseintegration) og kroppen både fin- og grovmotorisk til at bevæge sig, lege og udforske verden alene og sammen med andre.

Det er altså i forhold til udviklingen af dit barns sansemotorik, at du kan medvirke til, at dit barn mestrer sin krop, både når det skal bruge sin grovmotorik og sin finmotorik, og at det får gode forudsætninger for evnen til at koncentrere sig og på sigt at lære i skolen.

Med et medlemskab i Forældre Fundamentet vil du modtage vores
Omfangsrige samling af viden Ugentlige nyhedsbreve Forslag til aktiviteter Utallige informative videoer Forslag til legetøj

Hvordan kan Forældre Fundamentet hjælpe dig?

Det kan være tidskrævende at finde den bedste viden om børns udvikling af sanseintegration og motorik og få den læst. Forældrefundamentets tema ”krop og bevægelse” er baseret på viden fra teori og forskning, som anvendes af pædagoger, psykologer, talepædagoger, ergoterapeuter m.fl. Det er derfor nemt og hurtigt for dig at få den vigtigste viden om sanse-motorik som er relevant for dit barn, da vi sender aldersspecifik viden direkte til din mail. Du får også viden om hvordan du kan støtte dit barn sansemotoriske udvikling og forslag til lege, aktiviteter og legetøj.

Temaet ”Krop og bevægelse” er opdelt i fire undertemaer:

Kroppen

I gang med at lære om min krop

Det er vigtigt at dit barn udvikler dets kropsbevidsthed. I temaet får du viden om dit barns begyndende udvikling af kropsbevidsthed.

Sansemotorik

Trille, Krybe, Kravle, Gå ...

Dit barn skal i løbet af sit første leveår lære en masse grovmotoriske færdighed.
I temaet får du viden om udviklingen af dit barns grovmotorik, fra det starter med at ligge på maven som spæd, til at det begynder at gå ved 1-års alderen. Du får også viden om udviklingen af dit barns sanseintegration, og hvordan dit barn via krop og hjerne tolker sanseindtryk, og bruger indtrykkene til at forfine bevægelser, så det kommer til at mestre sin krop.

Finmotorik og sansning

Røre, Holde, Gribe, Dreje, Skille ad ...

Det er vigtigt, at dit barn udvikler en god finmotorik. I temaet får du viden om udviklingen af dit barns finmotorik i forhold til udviklingen af hændernes forskellige greb, evne til at vende og dreje en ting i hænderne og samarbejde mellem hænderne, som alle har betydning for at dit barn kan udføre aktiviteter, som kræver finmotoriske færdigheder.

Motorisk leg

Nysgerrighed, Kigge, Undersøge, Vælte ...

Leg er vigtig for dit barns udvikling.
I temaet får du viden om, hvordan dit barn bruger sine sanser og motorik til at lege og gennem legen udfordre sig selv.

Hvad er sanseintegration?

Sanseintegration handler om hjernens evne til at modtage og bearbejde sanseindtryk. Sanseintegration er en kompleks proces, som har betydning for hvordan dit barn forstår sin krop, sine bevægelser og sin omverden. Når dit barn har en god sanseintegration, kan det bruge sin krop på en effektiv og målrettet måde alene og i samspil med omgivelserne. Dit barn har en medfødt tærskel for, hvornår det opfatter stimuli. Nogle børn har en høj tærskel og skal have mange og intense stimuli, før der udløses en reaktion. Andre, der har en lav tærskel, reagerer på ganske få og svagere sanseindtryk. F.eks. kan nogle børn på en indkøbstur være upåvirket af de mange sanseindtryk fra lyd, lys, lugte osv., mens andre børn oplever det overvældende og ubehageligt.

Sanseintegration og motorik – hvordan hænger det sammen?

Dit barns sanseintegration hænger tæt sammen med motorisk kontrol dvs. dit barns evne til at bruge sin finmotorik og grovmotorik præcist i alle typer opgaver og aktiviteter. Det er informationen fra sanserne, der kan fortælle barnet om en bevægelse foregår som den skal, eller om der er noget i bevægelsen, der skal ændres. Sanseintegration og motorik indgår i alle aktiviteter, lige fra at dit barn sutter som spæd, til at det kan tage tøj af og på, og lege i frikvartererne. Dit barns hverdag er fyldt med bevægelser, som kræver en god og veludviklet sanseintegration og motorik, hvor både de grove- og finmotoriske bevægelser skal fungere optimalt.

Hvordan påvirker udfordringer med sanseintegration og motorik mit barn?

En god sanseintegration og motorik har stor betydning for dit barns øvrige udvikling. Et barn med sansemotoriske udfordringer vil ofte opleve, at det er sværere at følge med kammeraterne på legepladsen. Det kan betyde, at barnet trækker sig fra at deltage i lege med andre børn, fordi det oplever at det ikke mestrer de motoriske krav, som legene stiller. Når barnet fravælger fysiske lege med andre børn, indgår barnet i mindre grad i børnefællesskaber, og risikoen for ensomhed, mobning og overvægt øges. Når barnet oplever, at det har svært ved at indgå i fysisk krævende lege, og at det ikke er en del af børnefællesskabet, daler barnets selvtilliden. Lavt selvværd og følelsen af at være udenfor har stor betydning for barnets indlæringsevne og videre udvikling. Sansemotoriske udfordringer kan derfor påvirke barnet i høj grad både socialt, fysisk, følelsesmæssigt og kognitivt.

Danske børn har udfordringer med motorik

En dansk undersøgelse fra 2020 viste, at 10 % af undersøgelsens 16.686 børn ved 8-10-måneders alderen havde forsinket motorisk udvikling. Samme undersøgelse viste også at ved overgang fra børnehave til skole, havde 6 % af 7.255 børn motoriske udfordringer. Undersøgelsen viste også, at drenge i højere grad end piger har motoriske vanskeligheder.

Derfor er der god grund til at du er opmærksom på dit barns motoriske udvikling, og følger med i, om dit barns udvikling forløber, som den skal.

Forældrefundamentet tilbyder dig viden om dit barns motoriske udvikling, så det er nemt for dig at følge med i, hvad dit barn skal udvikle, hvornår og hvorfor.

14-dages gratis prøveperiode!

Medlemskab

Månedligt
49,95 kr. Månedligt
  • 14 dages prøveperiode!
  • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
  •  

Medlemskab

Kvartalsvis
119,95 kr. Kvartalsvis
  • 14 dages prøveperiode!
  • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
  • Spar 20 %

Medlemskab

Årligt
399,95 kr. Årligt
  • 14 dages prøveperiode!
  • Adgang til nyhedsbreve og vidensbank
  • Spar 33 %
Bedst værdi

Gør en forskel for dit barn